Monday, December 10, 2007

18/11/2007 Lliurament de Foulards

En el marc del II Congrés d'acció Escolta de Catalunya es va fer el lliurament dels foulards que van viatjar amb la flota als respesctius agrupaments.