Sunday, July 01, 2007

29/06/2007 Noticia

En el marc del sopar de l'Acció ( la trobada de caps d'Acció que marca el fi de la ronda), els Agrupaments han fet entrega del seu foulard a la tripulació de la Flota. Aquest calaix ple dels fuolards dels agrupaments d'Acció Escolta de Catalunya será un tripulant més que navegará en vaixell cap a Londres i després visitará la 21è Jamboree. Al Setembre es retornaran el foulards als respectius Agrupaments i d'aquesta forma tothom estará present en aquest projecte.
Per ultim dir que ja está a la venda la samarreta oficial de projecte (que serveix per financiar una part d'aquesta aventura).

No comments: